State Centres

 

Jharkhand

Acting Chairman – Dr. Vishnu Rajgadia

202, Paramsukh Apartment

Pahadi Mandir Lane, Ratu Road,

Ranchi- 834001

Jharkhand

vranchi@gmail.com

Karnataka

Chairman - Shri V. Balasuramanian

4/1, Hall Road, Richards Town,

Bangalore – 560005, Karnataka

vbalu41@gmail.com

 

Secretary – Shri Mathews Philip,

mathews.ashok@gmail.com

Kerala

Acting Chairman – Shri M. N. Krishnamurthy

krishnamurthymn19@gmail.com

 

Patron– Shri  N. R. Madhava Menon

Email: profmenon.milat@gmail.com

 

 

Odisha

Chairman – Shri Jagadanand

17, Govind Vihar

Behind Ekamra Cinema

Bhubneswar

jagdaj@gmail.com 

 

General Secretary – Shri R. B. Patnaik

132, Jagannath Vihar, Road- 1, Lane - 5

Bhubneshwar- 751003

Rajasthan

Chairman- Shri G. S. Hora

103, Jai Jawan III

J. Z. N. Marg, Jaipur-302017 (Rajasthan)

hhorags@gmail.com

 

Secretary: Shri Ashutosh Gupta, IAS (Retd.)

S-8, Divya Mall, Lal Kothi, Tonk Road,

Jaipur-302 004  (Rajasthan)

ashutoshgupta.ias@gmail.com

Uttar Pradesh

Chairman Justice (Retd.) Kamleshwar Nath 

‘Gunjan’,  C-105, Nirala Nagar,

Lucknow - 226 020 

justicekn@gmail.com

 

Secretary – Shri D C Verma,

C- 425, Indira Nagar, Lucknow -226016

dcverma06@hotmail.com

 

Treasurure– Shri Narendra Deo,

deonarendra740@gmail.com  

West Bengal

Chairman – Ms. Nirmala Banerjee

nirmalaban@gmail.com